Skip to the content

ADR 1.3

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som hanterar farligt gods. Kravet på utbildning gäller dom som utfärdar transportdokument, klassificerar farligt gods, förpackar, lossar farligt gods och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Utbildningen uppfyller kraven enligt MSB FS 2015:1 (kap. 1.3).

Gör din ADR 1.3 utbildning hos MK Truck och utbildningar. Vi erbjuder ADR 1.3 kurs i våra lokaler för företag och privatpersoner. Vi finns i följande städer:

  • Adr 1.3 utbildning Helsingborg
  • ADR 1.3 utbildning Malmö
  • ADR 1.3 utbildning Borås
  • ADR 1.3 utbildning Göteborg
  • ADR 1.3 utbildning Jönköping
  • ADR 1.3 utbildning Örebro
  • ADR 1.3 utbildning Växjö

Som företagare kan du få din utbildning utförd hos dig i dina lokaler, Vi är verksamma i hela Sverige. Lös mer om våra skräddasydda företagsutbildningar.

 

Syftet med utbildningen är att du ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med hantering av farligt gods och vilka regler som är tillämpliga.

ADR 1.3-utbildningen riktar sig till all personal som ska vara delaktiga i hantering av farligt gods

  • 
Allmän del: Deltagarna ska ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods, samt ingående aktörers olika roller och ansvar.
  • 
Funktionsspecifik del: Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan

  • Säkerhet: Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå som krävs kring farligt gods hanteringen

Pris 1800kr per deltagare. Maila oss för offert.