Våra villkor

Avbokning eller sjukdom

Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att delta i en kurs du bokat är det viktigt att du informerar oss i god tid. Nedan anger vi våra avbokningsvillkor;
 
Anmälan till en utbildning är bindande. Sker avbokning mindre än 5 arbetsdagar (måndag-fredag) före kursens start debiteras hela avgiften. Det går även att utbyta kurstillfälle med ett tidigare eller ett senare tillfälle. Detta får dock endast ske med vårt medgivande.

Sjukdom

Vid sjukdom skall sjukintyg signerat av läkare uppvisas. Vid sjukdom skall du ringa in och prata med en fysisk person, du skall även maila in din sjukfrånvaro och sjukintyg.

Att enbart ringa in eller maila din sjukfrånvaro är inte godkänt och kommer att behandlas som ogiltig frånvaro. Vid ogiltig frånvaro faktureras hela kursavgiften.

Deltagaren kommer att erbjudas ett nytt kurstillfälle om följande kriterier är uppfyllda:

läkarintyg uppvisas, om din sjukfrånvaro är anmäld till en fysisk person hos oss (ej via telefonsvarare), mail har skickats in av den sökande.

Faktura kommer att skickas ut för den ordinarie kurstillfället ni är anmälda till. Om ovannämnda kriterier är uppfyllda kommer en ny kurs tid att erbjudas, kostnadsfritt mot att fakturan för det ordinarie kurstillfället är betald.  

Uppfylls inte ovannämnda kriterier är din frånvaro ogiltig. Vid ogiltig frånvaro faktureras hela kursavgiften och ett nytt kurstillfälle erbjuds inte.

 

Avvikelse från pågående kurs

Avviker man från kursen och inte kan visa upp ett giltigt intyg som styrker din frånvaro kommer inte ett nytt kurstillfälle erbjudas. Faktura för ogiltig frånvaro kommer att skickas ut.


Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta en kurs med för få deltagare. Om du har bokat in dig på en kurs som ställs in eller flyttas, meddelar vi dig innan kurstillfälle.

Intresseanmälan via vår boknings portal är ej möjlig.

Intresseanmälan via vår boknings portal är ej möjlig. All inmatning av personuppgifter i vår portal behandlas som bokning av kursen ni anmält er till och är bindande. https://www.mktruck.se/boka-kurs-utbildningskalender/

Personuppgifter

Vid bokning, var noggrann  med att fylla in dina personuppgifter i vårt bokningsformulär. Felaktiga namn och personnummer leder till att ett nytt kursintyg måste präglas á pris 250kr. Felaktig mailadress kan resultera i att du inte får din kallelse för den aktuella kursen. faktura kommer att skicks ut för ogiltig frånvaro, om ni ej närvara pågrund av felaktiga utgifter som har matats in vid bokning. 


Era personuppgifter sparas i vår databas. Om ni motsäger er detta, måste ni informera oss. Tänk på: - sparar vi inte era uppgifter kan vi inte utfärda nya kursintyg om ni till exempel skulle bli av med ett truckkort.

 

Villkor för deltagande i truckutbildning:

Jag intygar att jag är frisk och inte har någon sjukdom som kan påverkar min förmåga att framföra en truck. Vid sjukdom eller psykisk ohälsa är jag skyldig att informera MK Truck & Utbildningar AB om detta redan vid bokning, detta skall göras skriftligt. Även instruktören på plats. Skulle det komma till vår kännedom att eleven i fråga har ljugit om sitt hälsotillstånd har MK Truck & Utbildningar AB rätten att avbryta utbildningen med omedelbar verkan, inga pengar kommer då att betalas tillbaka. 

För att delta i en kurs skall du kunna förstå och tala något av följande språk: svenska, engelska, Jugoslaviska. Tolk kan även ordnas på andra språk, då skall detta framgå tydligt i boknings formuläret. Skulle det visa sig att deltagaren inte kan fatta sig i tal och skrift i något av dom ovannämnda språken har instruktören på plats rätten att avbryta utbildningen, kostanden för kursen kommer inte att betalas tillbaka. 

Eleven som deltar i kurser hos oss intygar vid bokning att dom kommer att följa rådande säkerhetsföreskrifter som råder på plats, så som att använda skyddskor, respektera spärrlinjer följa instruktioner från instruktör på plats. Brister deltagare i detta har vi rätt att avbryta utbildning med omedelbar verkan. Inga pengar kommer att betalas tillbaka.

Vid dåligt uppförande och hot kommer utbildningen omedelbart avslutas och deltagaren kommer att hänvisat ut ur lokalen. En polisanmälan kommer även att upprättas.

Vid skadegörelse kommer skadan att faktureras vederbörande. 

Om jag blir underkänd? 

MK Truck & Utbildningar AB lämnar inga garantier att eleven klarar en truckutbildning på samtliga truckar A1-4 B1-4 på 2 dagar. Det beror helt och hållet på individens tidigare erfarenhet.

Fler körlektioner kan komma att behövas. Vi ser helst att ni har någon form av tidigare körvana av något fordon så som bil, övningskörning med bil, traktor etc. Men dock inget krav. För att bli godkänd skall man klara teoretiskt prov och ett praktiskt prov med godkänt resultat.

Godkänt resultat av truck B3, ger även behörighet A3. B2. Vid underkänt förarprov av truck B3, faller även A3 och b2 bort.   

Vid ej godkänt förarprov, gällande truck har eleven möjlighet att boka en ny kursdag, 1 kursdag (kl 09-15) á 1500kr. Bokning görs i samråd med instruktör. Vår timtaxa för varje påbörjad timme á 750kr.

Skulle du inte bli godkänd efter genomgången kurs, kommer pengar INTE att betalas tillbaka. Att ångra sitt köp och kräva pengar tillbaks för att man blivit underkänd är inte heller möjligt. Erlagt belopp kommer inte att betalas tillbaka.

Lagen om distansavtal och avtal

Jag avsäger mig rätten att avboka kursen (ångra köpet) inom 14 dagar, från datumet bokningen är gjord. Jag avsäger mig här med lagen om distansavtal. Jag godkänner dessa villkor i samma stund jag bokat kursen.

 

Vid bokning godkänner jag ovannämnda villkor genom att aktivt kryssa i rutan i boknings formuläret.

 

MK Truck & Utbildningar AB
Huvudkontor MK Truck & Utbildningar AB Aggetorpsvägen 27A 443 40 Gråbo
Kontoret har öppet: Måndag - Fredag 08.00 - 16.00 Lördag - Söndag, samt andra helgdagar stängt
Epost: info@mktruck.se Telefon: 0708-620338