Arbete på Väg

Lagar och förordningar för arbete på väg

kvalitetssäkrade utbildningar inom Arbete
på väg. lagar och förordningar styr vägarbeten,
både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande.
Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska
säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på
vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Arbete på väg. Olika lagar och förordningar styr vägarbeten, 
både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska 
säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på  vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Vem är kursen för? 


Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är inblandad i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vilka utbildningsnivåer finns? 

Arbete på väg- Nivå 1: grund kompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare. Denna nivå skall uppdateras efter 15 månader. 

Arbete på väg - Nivå 2: kompetenskrav för förare av alla typer av väg underhållsfordon, service- och 
arbetsfordon.

Arbete på väg - Nivå 3A: kompetenskrav
för utmärkningsansvarig lutmärkning
på en fast vägarbetsplats
samt för att vara gruppansvarig för
rörliga och intermittenta arbeten].
Gäller även för personal inom BAS-P:s
och BAS-U:s ansvarsområde med ett
ansvarsåtagande. Denna nivå måste
uppdateras efter 5 år.
Arbete på väg - Nivå 3B: kompetenskrav
för vakter, lots förare och de som
är ansvariga för trafiksignaler

 

Ger behörighet att  utrusta och utmärka sitt eget fordon. 

BOKA REDAN IDAG! 

Personal med kompetens enligt Nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Denna nivå måste uppdateras efter 5 år. 

Äldre upphandlingar 


Enligt Vägverkets upphandling som gjordes 2006-10-01 gäller fortfarande följande utbildningskrav när man arbetar på eller vid anslutning till dessa vägar: 

  • Säkerhet På Väg Ifrån första arbetade timman) 
  • Miljö !efter 100 arbetade timmar) 
  • Hjälp På Väg !efter 100 arbetade 
    timmar) 
  • Utmärkningsansvarig !Måste alltid 
    finnas på plats vid aktivt arbete) 
  • Vaktutbildning !Vid arbete som trafikvakt/signalvakt
MK Truck & Utbildningar AB
Huvudkontor MK Truck & Utbildningar AB Aggetorpsvägen 27A 443 40 Gråbo
Kontoret har öppet: Måndag - Fredag 08.00 - 16.00 Lördag - Söndag, samt andra helgdagar stängt
Epost: info@mktruck.se Telefon: 0708-620338