Skip to the content

FAQ Truckutbildning

Du kan ta ditt truckkort hos MK Truck & Utbildningar. Vi finns i Malmö, Helsingborg, Jönköping, Borås, Göteborg och Örebro.

Alla våra instruktörer är utbildade och certifierade.

Nej, i dom flesta fall behöver du inte ha något körkort när du kör truck inomhus, till exempel inne på ett lager.

Men så fort det finns andra fordon (bil, lastbil, moped, motorcykel) i byggnaden eller ute på gården, även om det är inhägnat område. Är det ett lagkrav att du skall inneha ett körkort, av lägsta behörighet traktorkort eller ett AM-kort (EU-moped)

 Vi rekommenderar därför: - ska du köra truck bör du ha minsta behörighet traktorkort eller ett AM (EU-moped kort).

Generellt skall du vara 18år, finns undantagsfall 16 år. Då skall kraven i AFS 2012:3 ” minderårigas arbetsmiljö” vara uppfyllda.

Försäkra dig även att företaget där du skall ta anställning tillåter minderåriga, vad säger dom lokala skyddsföreskrifterna? Är ni osäkra, ta kontakt med närmsta chef på det aktuella företaget.

Ja, enligt Arbetsmiljöverkets regler, AFS 2006:05 § 18. Ställer krav på att den som använder en truck i arbetet skall ha ”dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Nej, du måste även ha ett skriftligt Körtillstånd från arbetsgivaren för att köra truck på arbetsplatsen. (Afs 2006:5 §19). Du hittar denna blankett i PDF form, fyll i och skriv ut. Glöm inte att fylla i den korrekt. Saknas körtillståndet eller är på något sätt felaktigt utfärdat. kan arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift på lägst 15.000 kr och högst 150.000 kr beroende av antalet anställda (även inhyrd personal räknas in).

Uppgifter som namn, personnummer, trucktyper är självklara saker. Men när det gäller ” vilket område” kommer att framföra min truck? Kan det uppstå problem. Det är viktigt att ni fyller i  körtillståndet så utförligt som möjligt. Här kommer några punkter som rätar ut frågetecken.

 

  • I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar, AFS 2006:5, finns bestämmelser om användning av truckar. Dessa bestämmelser ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen. I paragraferna 18-20 regleras vilka kunskaper en truckförare ska ha och att arbetsgivaren ska utfärda ett skriftligt tillstånd för att truckföraren ska få använda truck.

 

  • Ett utbildningsintyg utfärdas av en truckinstruktör. Intyget visar att föraren klarat prov för både teoretiska som praktiska kunskaper och för vilka trucktyper som föraren blivit godkänd för.

 

  • Lokala säkerhetsregler och förarinstruktioner behövs oftast eftersom truckar används inom de mest skilda verksamheter. Det kan gälla lastens utformning och egenskaper, miljön som trucken ska användas i, laddningsstationer, lastkajer, säkring av truck under lastning, underhållsrutiner med mera.

 

  • Område Vilket område får trucken användas är viktig kunskap både för truckföraren och för personal som kommer att uppehållas i detta område. Kommer truckföraren att köra på allmän väg?

 

  • Typ av gods , vad transportera jag på gafflarna? Finns det ett tillsattsagregat kopplat på min truck? Förlängningsgafflar, rullvändare, klämmagregat? Är godset klassat som farligt gods?

 

  • Exempel på arbetsuppgifter, vad kommer jag som truckförare ha för arbetsuppgifter?  Lastning och lossning i ställage , kommer föraren att köra på godsflak?

 

  • Körtillståndet gäller tillsvidare och kan återkallas med omedelbar verkan. Sätt inte för långt datum, det är bättre att uppdatera dom med jämna mellanrum. 1år är lagom att sätta som tidsgräns.

Ja, alla som använder en truck eller vistas där en truck används skall använda skyddsskor med stålhätta. Det är laga krav. AFS 2006:5 §14

Det beror helt och hållet på din tidigare erfarenhet, förutsättningar och vilka trucktyper du efterfrågar. För grund utbudet A1-4, B:1-4 Räkna med 2-5 dagar.

Ja det går bra. När vi anordnar truckutbildning för döva använder vi oss av godkända tolkar från dövas riksförbund.

Nej det går bra med ett samordningsnummer, eller att du kan uppvisa ett pass med dina uppgifter.

Det finns inget hinder till att gå din truckutbildning hos oss, vi anpassar utbildningen efter elevens förutsättningar. Vi erbjuder även muntligt slutprov. Var noga med att informera oss vid anmälan till din utbildning.

Vi har många olika nationaliteter hos oss, vi hjälper er självklart med tolk om ni har svårt med svenska språket.

Ja, våra kort gäller i Norge. Vi har utbildat många truckförare i Norge genom åren.

Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att delta i en kurs du bokat är det viktigt att du informerar oss i god tid. Nedan anger vi våra avbokningsvillkor;

 

Anmälan till en utbildning är bindande. Sker avbokning mindre än 5 arbetsdagar före kursens start debiteras hela avgiften.

Det går även att utbyta kurstillfälle med ett tidigare eller ett senare tillfälle. Detta får dock endast ske med vårt medgivande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta en kurs med för få deltagare. Om du har bokat in dig på en kurs som ställs in eller flyttas, meddelar vi dig innan kurstillfälle.

Nej, det är inte möjligt, Då vi har väldigt hög efterfrågan på våra kursplatser.

Boka kurs

Är du intresserad av någon av våra kurser? Klicka nedan för att komma till vår bokningssida.