Skip to the content

FAQ Heta Arbeten

Svaret är nej. Från 2015 finns inte längre några tillfälliga certifikat. Man kan beställa ett nytt certifikat. Kostnaden för detta är 249 SEK exklusive moms och porto. Beställ nytt certifikat här.

Certifikat från Sverige, Norge, Finland och Danmark gäller i varandras länder.

Det är den arrangör som anordnat kursen som är ansvarig för att åtgärda felet och kostnader som följer med detta. 

Ett certifikat är giltigt i 5 år från det datum certifieringen blivit godkänd. Certifikatets giltighetstid går ut den sista i den månad som står på certifikatet.

Den som tecknar fler än ett tillstånd per år skall ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Det är Bostadsrättsföreningens ordförande som är tillståndsansvarigför Heta Arbeten i den fastighet som ägs av föreningen.

Ordföranden får skriva maximalt ett tillstånd för Heta Arbeten. Därefter definieras det som en återkommande uppgift och kräver giltigt certifikat för Heta Arbeten för att få skriva fler tillstånd.

Lantbrukare kan vara tillståndsansvariga på den egna gården när extern entreprenör utför Heta arbeten. Lantbrukare är även undantagna regeln om krav på giltigt certifikat för att utfärda återkommande tillstånd för Heta arbeten, oavsett hur många Heta arbeten som utförs under ett år.

Nej. Reglerna i de Nordiska länderna skiljer sig åt vilket gör att vissa uppgifter och regler kan tolkas fel. Därför måste den som är tillståndsansvarig i Sverige ha giltigt svenskt certifikat.

I villaförsäkringar finns inga villkorskrav att följa. Det finns inte heller några krav på att privatpersoner ska ha kunskap om regelverket i Heta Arbeten.

I detta fall blir det entreprenören som anlitas som i sin försäkring har villkor gällande Heta Arbeten. Entreprenören måste då ha tillstånd för att kunna utföra Heta Arbeten.

Rent konkret innebär detta att entreprenören måste ta med en kollega, alternativt en annan entreprenör, som skriver tillstånd och som sedan övergår till att vara brandvakt när arbetet utförs. En ensamföretagare får inte utföra brandfarliga Heta Arbeten själv i en villa.

De som utbildats före 2015-01 har lärt sig att tillämpa den "gamla" tillståndslistan för Heta Arbeten. I den listan finns ingen tidsbegränsning för hur länge ett tillstånd får skrivas.

Alla som utbildas efter 2015 utgår från den nya tillståndslistan som begränsar tiden för tillstånd till 48 timmar.

De "gamla" tillståndslistor som finns kvar ute kan användas tills de är slut.

Om brandskada orsakas av Heta Arbeten kommer skadeutredningen ta hänsyn till vilken av tillståndslistorna som användes vid tillfället samt vilken utbildning de berörda fått om tillståndslista.

Vid beställning av nya tillståndslistor/block kommer enbart den "nya" tillståndslistan som begränsar tiden till 48 timmar att finnas för beställning. 

Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att delta i en kurs du bokat är det viktigt att du informerar oss i god tid. Nedan anger vi våra avbokningsvillkor;

Anmälan till en utbildning är bindande. Sker avbokning mindre än 5 arbetsdagar före kursens start debiteras hela avgiften. 

Det går även att utbyta kurstillfälle med ett tidigare eller ett senare tillfälle. Detta får dock endast ske med vårt medgivande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta en kurs med för få deltagare. Om du har bokat in dig på en kurs som ställs in eller flyttas, meddelar vi dig innan kurstillfälle.

Boka kurs

Är du intresserad av någon av våra kurser? Klicka nedan för att komma till vår bokningssida.