Skip to the content

FAQ Fallskydd

Ja, det är laga krav på att du ska använda fallskydd om du jobbar på en höjd av 2 meter eller högre.

Personlig fallskydd skall ALLTID var det sista alternativet vid arbete med fallrisk, förutom vid snöskottning på tak. Användning av fallskydd innebär att det finns risker för fall, att personen kan bli hängande och skadad. En räddningsplan måste finnas för att kunna rädda den nödställde med omedelbar verkan.

Det är lag på att fallskyddsutrustning ska besiktigas årligen. Den som besiktiga utrustningen skall var utbildad (certifierad) av tillverkaren som ”kompetent person” för att få utföra besiktningen.

Nej, fallskyddsutrustningen skall kasseras.

Det beror på miljön och situationen runt om kring dig. Infästningen ska 
som minimum klara 12 kN belastning.

Arbete med personlig fallskyddsutrusting får aldrig göras vid ensamarbete. Vid fall måste personen i fråga räddas inom högst 15 minuter.

Ja, om det behövs vid säkert tillträde till liftens olika delar. Eller om det finns risk att maskinen blir påkörd av ett annat fordon eller maskin.

Ett traditionellt fallskyddssystem skall inte användas i liftar. Utan ett förhindrandesystem som hindrar dig (operatören i korgen) att hamna utanför korgen.

Se även till att förankringsanordningen i korgen är konstruerad för detta så att den kan ta emot personskyddsutrustning och garantera att korrekt ansluten skyddsutrustning inte lossnar. Varje förankring ska kunna motstå en kraft på 3 kN utan att nå full styrka.

Varje förankringspunkt skall markeras med endast ” Fasthållning” och antal personer som samtidigt kan fästas vid den.

Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att delta i en kurs du bokat är det viktigt att du informerar oss i god tid. Nedan anger vi våra avbokningsvillkor;

Anmälan till en utbildning är bindande. Sker avbokning mindre än 5 arbetsdagar före kursens start debiteras hela avgiften. 

Det går även att utbyta kurstillfälle med ett tidigare eller ett senare tillfälle. Detta får dock endast ske med vårt medgivande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta en kurs med för få deltagare. Om du har bokat in dig på en kurs som ställs in eller flyttas, meddelar vi dig innan kurstillfälle.

Boka kurs

Är du intresserad av någon av våra kurser? Klicka nedan för att komma till vår bokningssida.