Ställningsutbildning

Kursstart

 

Gör din ställningbyggnad kurs hos MK Truck och utbildningar. Vi erbjuder allmän ställningsutbildning i våra lokaler för företag och privatpersoner. Vi finns i följande städer:

  • Ställningsutbildning Helsingborg
  • Ställningsutbildning Malmö
  • Ställningsutbildning Borås
  • Ställningsutbildning Göteborg
  • Ställningsutbildning Jönköping
  • Ställningsutbildning Örebro
  • Ställningsutbildning Växjö

Som företagare kan du få din utbildning utförd hos dig i dina lokaler, Vi är verksamma i hela Sverige. Lös mer om våra skräddasydda företagsutbildningar.

 

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och andra berörda. Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 
(3 kap. 3 §)

Ställningar (AFS 2013:04 § 47)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

 

Regler för ställningar

Föreskrifter

Olika typer och fabrikat av prefabicerade ställnigar

Skydd mot fall

Metoder för upp och nertransporter/lyft av ställningsmaterial

Förankring

Ergonomi

Lastklasser

Boka ställningsutbildning idag bland kommande kurser. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad utbildning. Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Ger dig teoretiska kunskaper hur du på ett säkert sätt med hjälp av en korrekt riskbedömning planerar ett ställningsbygge, samt hur du bygger ändrar och demonterar en ställning.

Ställningsutbildning 2-9 m (allmän ställning)

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

MK Truck & Utbildningar AB
Huvudkontor MK Truck & Utbildningar AB Aggetorpsvägen 27A 443 40 Gråbo
Kontoret har öppet: Måndag - Fredag 08.00 - 16.00 Lördag - Söndag, samt andra helgdagar stängt
Epost: info@mktruck.se Telefon: 0708-620338