AD 1.3 Utbildning

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som hanterar farligt gods.

ADR 1.3

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som hanterar farligt gods. Kravet på utbildning gäller dom som utfärdar transportdokument, klassificerar farligt gods, förpackar, lossar farligt gods och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Kursstart

 

Utbildningen uppfyller kraven enligt MSB FS 2015:1 (kap. 1.3).

Gör din ADR 1.3 utbildning hos MK Truck och utbildningar. Vi erbjuder ADR 1.3 kurs i våra lokaler för företag och privatpersoner. Vi finns i följande städer:

  • Adr 1.3 utbildning Helsingborg
  • ADR 1.3 utbildning Malmö
  • ADR 1.3 utbildning Borås
  • ADR 1.3 utbildning Göteborg
  • ADR 1.3 utbildning Jönköping
  • ADR 1.3 utbildning Örebro
  • ADR 1.3 utbildning Växjö

Som företagare kan du få din utbildning utförd hos dig i dina lokaler, Vi är verksamma i hela Sverige. Lös mer om våra skräddasydda företagsutbildningar.

 

Pris 1800kr per deltagare. Maila oss för offert.

MK Truck & Utbildningar AB
Huvudkontor MK Truck & Utbildningar AB Aggetorpsvägen 27A 443 40 Gråbo
Kontoret har öppet: Måndag - Fredag 08.00 - 16.00 Lördag - Söndag, samt andra helgdagar stängt
Epost: info@mktruck.se Telefon: 0708-620338