Skip to the content

Liftutbildning

Kursen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar (skylift, bomlift saxlift etc.). Samt arbetledare och skyddsombud. Deltagaren lär sig använda Liftar effektivt och säkert. På så sätt ökar ni produktiviteten och minskar skador på både maskiner, material människor och allmänheten.

Mk Truck & utbildningar har certifierade instruktörer. Liftutbildningen följer liftläroplanen (LLP).

LLP är utformad efter den internationella ISO-standarden för liftutbildning(SS-ISO 18878:2013).  Krav finns på uppdatering vart 5:e år.

Gör din liftutbildning hos MK Truck och Utbildningar. Vi erbjuder Liftutbildning i våra lokaler för företag och privatpersoner. Vi finns i följande städer:

 • Liftutbildning Helsingborg
 • Liftutbildning Malmö
 • Liftutbildning Borås
 • Liftutbildning Göteborg
 • Liftutbildning Jönköping
 • Liftutbildning Örebro
 • Liftubildning Växjö

Som företagare kan du få din utbildning utförd hos dig i dina lokaler, Vi är verksamma i hela Sverige. Lös mer om våra skräddasydda företagsutbildningar.

 

Deltagarana får lära sig om:

 • Lagar och föreskrifter
 • Riskbedömning
 • Ansvar hos arbetsgivare / arbetstagare
 • Arbetsmiljölagen ALM
 • Val av lift
 • Genomgång av liftens funktioner
 • Dagligtillsyn
 • Användning av fallskydd i lift
Kursmål

Ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker hantering av liften. Ge goda kunskaper om dom olika lift typerna. Minska material och personskador

Kurslängd

Kurslängd 1-2 dag ( 8timmar). Kursmatrial ingår i avgiften.