Skip to the content

FAQ Liftutbildning

Det beror helt på dina förkunskaper. Ett krav från Liftutbildningsrådet är minst 8 timmar, inkluderat teori och praktik.

Använder du din lift i arbetet, måste arbetsgivaren se till att alla som använder liften skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper, gäller så väl arbetstagaren som inhyrd personal. AFS 2006:6 29§

Använder du liften privat behöver du inte liftkort, liftutbildning. Privatpersoner omfattas inte av arbetsmiljöverkets regelverk. Dock måste maskinägaren/ uthyraren förvissa sig om att du som hyr liften har förstått riskerna och använder den på ett säkert sätt.

Enligt liftutbildningsrådet (LUR) skall en uppdatering av ditt liftkort göras vart 5:e år.

Både operatörens och medföljares utbildning bör ge förutsättningar för att göra en korrekt riskbedömning i varje situation och i en nödsituation kunna manövrera arbetsplattformen till en säker position utan fara för någon.  LLP, eller tillämpliga delar av denna, utgör en god grund för en sådan utbildning. Den som regelbundet åker med skall alltså ha LLP-utbildning medan den som åker med vid enstaka korta tillfällen kan ”snabbutbildas” av operatören. En riskbedömning måste alltid genomföras för varje arbetssituation.

Nej, du skall vara 18 år. Gymnasieelever kan delta i en liftutbildning och kan utföra praktiska övningar förutsatt att det sker under uppsikt av läraren. För att sedan utföra ett körtillstånd måste eleven ha fyllt 18 år.

Även om du har genomgott en liftutbildning med godkänt resultat. Måste alltid arbetsgivaren ge dig ett skriftligt körtillstånd för att du skall få använda liften i arbetet. Jobbar du som uthyrd personal eller är ute på ett tex ett bygge och jobbar skall alltid närmsta chef på den aktuella arbetsplatsen skriva ut ett körtillstånd. AFS 2006:6 29 §

Fallskydds utrustning skall användas för ett säkert tillträde till liftanordningens olika delar, eller om det finns risk att liften blir påkörd av annan anordning eller fordon. Arbetsmiljöverkets författningssamling 2006:6 § 15.

 

Tänk att alltid göra en korrekt riskbedömning innan fallskyddsutrustning används. Använd rätt fallskyddsutrustning till situationen som råder. Använder ni en bomlift skall fallskydd med lågt infästad kort lina, så att inte operatören ramlar ur korgen vid en eventuell påkörning.

 

Vid användning av saxliftar kan det vara bättre att hitta en förankringspunkt än i liften. Beroende på arbetsplats och situation.

 

OBS! Du skall ha dokumenterad fallskyddsutbildning för att använda fallskyddsutrustning.

Det finns inga förbud, men bör undvikas i största mån. Skulle du på något sätt hamna i nöd, kan du ha svårt att tillkalla hjälp. Arbeta du ensam, se till att välja en lift där du har en nödsänknings funktion i korgen.

Nej, du får inte använda liften som hiss. Är korgen i upplyft läge får du inte stiga på eller stiga ur korgen.

Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att delta i en kurs du bokat är det viktigt att du informerar oss i god tid. Nedan anger vi våra avbokningsvillkor;

Anmälan till en utbildning är bindande. Sker avbokning mindre än 5 arbetsdagar före kursens start debiteras hela avgiften. 

Det går även att utbyta kurstillfälle med ett tidigare eller ett senare tillfälle. Detta får dock endast ske med vårt medgivande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta en kurs med för få deltagare. Om du har bokat in dig på en kurs som ställs in eller flyttas, meddelar vi dig innan kurstillfälle.

Boka kurs

Är du intresserad av någon av våra kurser? Klicka nedan för att komma till vår bokningssida.